Artykuły

Aktualny wykaz aktów prawnych dla kopalń odkrywkowych

0 komentarzy

Opinie

Sam robię ocenę zasięgu stref zagrożenia od robót strzałowych. Z oczywistych powodów poznaję też ekspertyzy przez innych rzeczoznawców.

0 komentarzy

Ewidencja obrotu

Nowe przepisy zmieniają trochę zasady prowadzenia ewidencji obrotu środkami strzałowymi. Jako dokument obrotu wprowadzają książkę odstrzałów długimi otworami, a w niej obowiązek nanoszenia miejsca wykonywanych robót strzałowych na aktualnej mapie górniczej. 

0 komentarzy

Rozporządzenie w sprawie środków strzałowych

Od 1 lipca obowiązuje rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 roku  w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 321) Wprowadza trochę zmian, moim zdaniem dość istotnych, ale też powoduje spore zamieszanie. Po krótce moje spostrzeżenia:

0 komentarzy