Ewidencja obrotu

Nowe przepisy zmieniają trochę zasady prowadzenia ewidencji obrotu środkami strzałowymi.

Jako dokument obrotu wprowadzają książkę odstrzałów długimi otworami, a w niej obowiązek nanoszenia miejsca wykonywanych robót strzałowych na aktualnej mapie górniczej. 

I tu znowu problem, rozporządzenie nie określa pojęcia aktualnej mapy górniczej, więc szukamy…

Mapy górnicze zostały znormalizowane i obecnie poświęcone im zostały normy:

 • PN-G-09000-1:2002 Mapy górnicze — Część 1: Podział i terminologia
 • PN-G-09000-3:2002 Mapy górnicze — Część 3: Wymagania podstawowe
 • PN-G-09001:2003 Mapy górnicze — Definicje, wzorce i symbole barw
 • PN-G-09003:2003 Mapy górnicze — Umowne znaki obiektów i urządzeń na powierzchni
 • PN-G-09004:2005 Mapy górnicze — Umowne znaki podziemnych wyrobisk górniczych
 • PN-G-09005:2004 Mapy górnicze — Umowne znaki surowców mineralnych
 • PN-G-09006:2005 Mapy górnicze — Umowne znaki zagrożeń i urządzeń zabezpieczających w wyrobiskach podziemnych
 • PN-G-09007:2004 Mapy górnicze — Umowne znaki granic
 • PN-G-09008:1974 Mapy górnicze — Umowne znaki podziemnych urządzeń transportowych, maszyn przodkowych oraz urządzeń energetycznych
 • PN-G-09009:2013-12 Mapy górnicze — Umowne znaki wentylacyjne
 • PN-G-09010:2016-02 Mapy górnicze — Umowne znaki geologiczne różne

Jak nie trudno się domyślić pojęcia aktualnej mapy górniczej tam nie znajdziemy…. więc może przepisy?

Natomiast przeglądając normy dotyczące map napotykamy inny problem. Bardzo szczegółowo określone jest kto może sporządzać mapy oraz jaka jest dokładność nanoszonej treści. A jest ona wysoka, nawet przy szczerych chęciach ze strony kierownika odstrzału nie jest on w stanie nanieść miejsca odstrzału z taką dokładnością. Więc co…. ano pewnie nic, powiecie że robię problem tam gdzie go nie ma…. Tak trochę wyolbrzymiam, ale czy nasze problemy nie zaczynają się na niechlujnie tworzonym prawie, które za nic ma górniczą nomenklaturę. Tak jest z przepisami dotyczącymi ewidencji dowolnie używających pojęć mapy, wysokość ściany itp. Tak dla jasności: ściana jest odmianą wyrobiska ubierkowego o długości frontu co najmniej 50 metrów. Czyli trzymając się przepisów tak jak trzymają się przedstawiciele OUG w czasie kontroli to nie musimy podawać wysokości frontu  eksploatacyjnego jeżeli jest on zabierką lub krótszą niż 50 metrów ubierką….. oczywiście to absurd, nie o to chodzi i nie taki był zamysł przepisów. Ale czy ktoś się tym przejmuje… mandat i tak dostaniesz TY.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *