Rozporządzenie w sprawie środków strzałowych

Od 1 lipca obowiązuje rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 roku  w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 321)

Wprowadza trochę zmian, moim zdaniem dość istotnych, ale też powoduje spore zamieszanie. Po krótce moje spostrzeżenia:

  • Rozporządzenie dość wysoko ustawia wymagania dla osób które pełnić będą funkcję Kierownika Działu Techniki Strzałowej. Czy słusznie…
    Jak najbardziej TAK!!!
  • Wreszcie została uregulowana fikcja, że strzałowy osobiście nadawał sygnały dźwiękowe, teraz tylko, albo aż, wydaje polecenie nadania sygnałów. Przecież wszyscy wiemy, że tak było od zawsze, przeważnie sygnały nadawała osoba dozoru nadzorująca wykonywane roboty strzałowe, po sprawdzeniu oczywiście, że wszystkie posterunki zajęły swoje stanowiska i że strefa jest zabezpieczona. Tego strzałowy, szczególnie gdy strzelanie było prowadzone z użyciem zapalników elektrycznych nie mógł zrobić osobiście, przecież użycie jakichkolwiek nadajników radiowych jest obarczone niebezpieczeństwem przypadkowym odpaleniem sieci strzałowej.
  • Problemem jest zapis  § 5. 1. Czynności związane z przechowywaniem, odbiorem, używaniem, przewożeniem i przenoszeniem środków strzałowych w ruchu zakładu górniczego wykonują i dozorują osoby upoważnione przez kierownika ruchu zakładu górniczego, spełniające wymagania lub posiadające odpowiednie kwalifikacje określone w dziale IV ustawy oraz przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy albo określone na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy.
    2. Dozwolone jest przenoszenie przez górników strzałowych materiałów wybuchowych wraz ze środkami inicjującymi albo środkami zapalającymi.

    Pojęcie górnika strzałowego w rozporządzeniu nie zostało określone, sięgamy więc po inne przepisy. I znajdujemy je w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, Ale pojęcie górnika strzałowego odnosi się tylko do kopalń podziemnych. Rodzi się pytanie czy w związku z takim brzmieniem przepisu, strzałowi w kopalniach odkrywkowych mogą przenosić jednocześnie materiał wybuchowy i zapalniki? Moim zdaniem mogą, bo nigdzie nie jest określone, że nie mogą, ale obawiam się innej interpretacji stosowanej przez OUG. Przyszłość pokaże…. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *